ผู้กู้เงินควรทราบก่อนที่จะทำการ กู้เงินออนไลน์ และเน้นให้สังเกตพฤติกรรมมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวเข้ามาในการให้บริการกู้เงินออนไลน์