การขอคืนภาษีเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับผู้เสียภาษีที่ได้ชำระเงินภาษีเกินกว่าที่ควรจะเป็น ในบทความนี้จะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับการขอคืนภาษี ว่าใช้เวลากี่วัน