การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างการออมเงินเพื่ออนาคต โดยมีขั้นตอนการสมัครง่ายๆ ดังนี้