การตัดสินใจของรัฐบาลไทยที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวันทั่วประเทศไทย ถือเป็นหัวข้อที่สร้างกระแสความวิตกกังวลให้กับภาคธุรกิจในหลายๆ ด้าน