โครงการหวยเกษียณ เพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยเข้าสู่วัยเกษียณแต่ไม่มีเงินเก็บ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดตัวโครงการ “หวยเกษียณ” ซึ่งเป็นการผสมผสานการออมเงินกับการเสี่ยงโชค