จากกรณีที่รองเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ได้นำเหรียญมาจ่ายค่าน้ำประปา แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับ เนื่องจากเสียเวลา ทั้งที่ทุกครั้งก็สามารถจ่ายได้ปกติ สร้างความสับสนให้กับประชาชน