การปรับปรุง อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 2566 เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมของลูกจ้าง ให้พวกเขาได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าครองชีพและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ