เจ้าของแบรนด์ "งามพริ้ง" หรือ จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง เปิดธุรกิจที่มีรายได้สูงและได้รับความสำเร็จมากจนทำให้เธอมีเงินล้าน