ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งปรับขึ้นอย่างสูงสุดที่ 0.30% ต่อปี