โน้ต วิเศษ ทายาทหมื่นล้านของบริษัทผลิตหลอดไฟเบอร์ต้นไทย และเขายังมีธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ