บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตุลาคม 2566 จะมีการอัปเดตวงเงิน ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามนี้