เมื่อบัตรเครดิตหาย คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้เพื่อรับมือกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ