ค่าไฟแพงสามารถเกิดขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัย ต่อไปนี้คือสาเหตุที่อาจทำให้ ค่าไฟ สูงขึ้น ทั้งต้นทุนสูง การใช้ไฟของเรา แต่จะมีวิธีไหนบ้างที่ลดค่าไฟลงได้