การเลือกงานสำหรับคนที่เรียนไม่จบปริญญาตรีสามารถทำได้หลายอย่าง และมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถตามสายงานที่เลือก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างงานที่สามารถทำได้