ตารางเวลาการให้บริการของบริษัทขนส่งต่างๆ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อไปนี้คือสรุปข้อมูลการให้บริการของบริษัทขนส่งหลักๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567