ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการแบงก์ชาติ มีหน้าที่สำคัญหลายอย่างในการบริหารจัดการนโยบายการเงินของประเทศ หน้าที่หลักๆ ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย