สรรพากร เปิดให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ต้องทำหน้าที่ยื่นภาษี 2567 โดยมีระยะเวลาในการยื่นภาษีระบุไว้ชัดเจน