โฆษกสำนักงานประกันสังคม ประกาศว่า ผู้ประกันตนยังคงสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้จนถึงสิ้นปี 2568 แม้โรงพยาบาลจะเตรียมถอนตัวจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาหลังจากนั้น