กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงานไปทำงานที่มาเก๊า เงินเดือนสูงสุเ 86,600 บาท ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมสวัสดิการตามกฎหมาย ปิดรับสมัคร 7 ก.ค.