วิธีการแสดงตน ยืนยันตัวตน ฝากเงินตู้ ATM ฝากโดยใช้ข้อมูลบัตรประชาชน และ ฝากโดยใช้บัตรธนาคาร