การเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ตามขั้นตอนที่ได้รับการอธิบายในแหล่งข้อมูลต่างๆ