วิธีค้นหาร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่คือเลือกพื้นที่ใกล้ที่สุดแล้วค้นหาผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์