กรมสรรพากรได้รวบรวมคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัดในปี 2567 โดยมีรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ดังนี้