สรุปแล้ว สงกรานต์ เตชะณรงค์ ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ทั้งหมด มูลค่ารวมกันเป็นจำนวนมาก และมีสัดส่วนที่สำคัญในบริษัทชั้นนำ