สลาก N3 หรือ "NUMBERS 3" เป็นสลากรูปแบบใหม่ที่มีตัวเลขให้เลือก 3 หลัก การจำหน่ายสลาก N3 คาดว่าจะอยู่ในช่วงราคา 20-50 บาทต่อใบ และจะไม่เกิน 80 บาท