สลากธอส. ประจำวันที่ 17 มกราคม 2567 คือ หนึ่งในสินค้าการลงทุนที่น่าสนใจจากธนาคารออมสิน ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนที่มั่นคง