ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติขยายเวลาการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวันออกไปอีก 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมถึง 11 พฤศจิกายน 2567