กกพ. ได้ทำการปรับปรุงค่าเอฟที (FT) สำหรับงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน 2567 โดยได้มีการประกาศค่าเอฟทีใหม่ที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย