ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับเพิ่มงบประมาณรายจ่ายปี 2567 จำนวน 122,000 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท