สำหรับการจ่าย เงินผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 2566 คนที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด