การตรวจสอบเงินสมทบประกันสังคม ของคุณสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม โดยมีขั้นตอนดังนี้