รัฐบาลได้ประกาศว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน เริ่มต้นจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับเงินเดือนชดเชย 2 ครั้ง