เงินเดือนข้าราชการ ออกวันไหน เป็นคำถามที่ข้าราชการหลายคนถามกันเป็นประจำ เพราะเงินเดือนคือรายได้หลักที่ใช้ในการดำรงชีพ พนักงานเงินเดือนต่างรอคอยวันเงินเดือนออก ข้าราชการก็เช่นกัน