ผู้การ หมายถึง นายตำรวจระดับพลตำรวจตรีขึ้นไป ที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจจังหวัด และอื่นๆ