ในปี 2567 ทหารเกณฑ์ ในประเทศไทยจะได้รับ เงินเดือนทหารเกณฑ์ รวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำไม่เกินเดือนละเท่าไหร่ เช็กที่นี่