ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรือเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมิถุนายน 2566 ที่เพิ่มขึ้น 0.23% จากคาดการณ์ และการปรับเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ในปี 2566 ลดลงมาเป็น 1-2% โดยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้…