บัตรทอง จากสปสช. เป็นบัตรสำหรับเข้าใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิที่ได้จากบัตรทอง วิธีใช้บัตรสิทธิบัตรทอง 2566 และ วิธีตรวจสอบ เช็คสิทธิบัตรทอง 2566