สำหรับคนเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ต้องดูตรงนี้ ในยุคดิจิทัล การใช้แอปฯ ธนาคารเพื่อทำธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง