ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 4.75-5.00%