ธุรกิจของ "เฮียแต๋ม" ในขอนแก่น ที่ให้บริการขนส่งและเช่าโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ได้ขยายตัวจากใจกลางเมืองออกไปยังถนนรอบเมือง