ไม่มีนโยบายจากรัฐบาลเรื่องการเติมเงิน 3,000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ที่สามารถกดเงินสดได้เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2566