วิธีเปิดแอร์ ช่วยลดค่าไฟฟ้า เพื่อประหยัดเงินในกระเป๋า ตัวช่วยคลายความร้อนที่ดีในช่วงหน้าร้อน จากการไฟฟ้านครหลวง