แอปพลิเคชัน Robinhood ที่พัฒนาโดยบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX จะยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป