การโอนเงินผิดบัญชีสามารถดึงเงินคืนได้ แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้รับเงินผิดบัญชีด้วย ดังนี้