"บิ๊ก อัครวัชร คงสิริกาญจน์" เป็นนักธุรกิจที่รู้จักกันมากในช่วงนี้ แฟน "เมย์ พิชญ์นาฏ" ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นบนโลกออนไลน์