สลากออมสิน ตรวจสลากออมสิน 1/10/66 ประจำปีนี้มีการจ่ายคืนเงินแก่ผู้ซื้อสลากในรูปแบบที่พิเศษ เนื่องจากระยะเวลา 5 ปี ได้ครบแล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566