สตาร์บัคส์ (Starbucks) ประกาศปรับขึ้นราคาอาหารและเครื่องดื่มบางรายการระหว่าง 5-10 บาท เริ่มต้นในวันที่ 4 มกราคม 2567 เพื่อรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้น