วันนี้ (28 พฤษภาคม 2567) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่แสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ ต้องรีบตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองโดยด่วน