ครูไพบูลย์ แสงเดือน เกิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 พ่อของเขาเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2549 ทำให้ครอบครัวต้องลำบากขึ้น คุณแม่จึงต้องทำงานรับจ้างเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และวันนี้ ครูไพบูลย์ ได้เป็นเจ้าของธุร…