คลังเผยรัฐบาล มีแผนมาตรการหลายรายการเพื่อรักษาคุณค่าในชีวิตของประชาชนไทยในช่วงนี้ โดยรวมถึง การลดค่าไฟฟ้า ลดราคาน้ำมัน และมีแผน ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ด้วย